NA Trip - Whistler - kaldvelski
Start of high note trail - view down to gondola station

Start of high note trail - view down to gondola station